• [همایون شجریان]
  4.07157

  امتیاز : 81.4/100
  تعداد رأی: 503
  ( امتیاز : 81.4/100 - 503 رأی)
  (503 رأی)

  -------------------------
 • [سالار عقیلی]
  3.34988

  امتیاز : 67.0/100
  تعداد رأی: 826
  ( امتیاز : 67.0/100 - 826 رأی)
  (826 رأی)

  -------------------------
 • [علیرضا قربانی]
  2.71614

  امتیاز : 54.3/100
  تعداد رأی: 539
  ( امتیاز : 54.3/100 - 539 رأی)
  (539 رأی)

  -------------------------
 • [وحید تاج]
  2.662585

  امتیاز : 53.3/100
  تعداد رأی: 572
  ( امتیاز : 53.3/100 - 572 رأی)
  (572 رأی)

  -------------------------
 • [علی قمصری]
  2.432625

  امتیاز : 48.7/100
  تعداد رأی: 141
  ( امتیاز : 48.7/100 - 141 رأی)
  (141 رأی)

  -------------------------