بردیا بهادر
تک قطعه‌ها 
[ بردیا بهادر ]
[ بردیا بهادر ]
[ گروه پازل ], [ بردیا بهادر ]
سایر آثار این هنرمند 
[ امیر چهارم ]
[ گروه پازل ], [ بردیا بهادر ]
[ سهراب پاکزاد ]
[ سهراب پاکزاد ]
ویدیو‌ها 
[ امیر چهارم ]
[ سهراب پاکزاد ]دانلود بردیا بهادر | موسیقی ما