فرید مهاجرپور
آثار این هنرمند 
[ هومان ماهان ]
[ امیرعباس گلاب ]
[ امیر آوید ]
[ سیامک عباسی ]
[ رستاک حلاج ]
[ رستاک حلاج ]
[ امید افخم ]
[ سیامک عباسی ]
[ امیر جوهریان ]
ویدیو‌ها 
[ امیرعباس گلاب ]دانلود فرید مهاجرپور | موسیقی ما