نوشین پاسدار
آهنگساز و نوازنده
Nooshin Pasdar
Composer & Oud Player
ویدیو‌ها 
[ سازنگار ], [ نوشین پاسدار ], [ سایت موسیقی ما ]
مطالب مرتبط
وضعیت کنسرت‌های موسیقی در دوران پاندمی به کجا می‌رسد؟‌
سوال و جواب با ساز عود
از تماشاخانه موسیقی ما ببنیددانلود نوشین پاسدار | موسیقی ما