برنامه یاد بعضی نفرات
 
نشر «هرمس» با همراهى يونسكو برگزار مى‌كندروز بین‌المللی موسیقی جز | موسیقی ما