برنامه یاد بعضی نفرات
 
گفت‌وگو با پیانیست مطرح اتریشی به بهانه اجرا در فستیوال بداهه‌نوازی پیانوDavid Six | موسیقی ما