برنامه یاد بعضی نفرات
 
داستان فرزاد بختیاری؛ هنرمندی که خوانندگی و بازیگری و وکالت را تجربه کرده است
این خواننده و وکیل دادگستری در گفتگویی اعلام کرد
پس از انتشار قطعات آلبوم «صد و چند سالگی»فرزاد بختیاری | موسیقی ما