برنامه یاد بعضی نفرات
 
شورای عالی خانه هنرمندان ایران یاد علی مرادخانی را گرامی داشت
شهردارِ تهران در مراسمِ زادروزِ نوازنده و آهنگ‌ساز برجسته شرکت کردمصطفی کاظمی | موسیقی ما