برنامه یاد بعضی نفرات
 
آخرین شب از ششمین سال نوای موسیقی ایران
آیین نکوداشت سودابه شمس در ششمین سال نوای موسیقی ایران
آیین نکوداشت محمد رضا اخوان در ششمین سال نوای موسیقی ایران
بخش دوم ششمین سال نوای موسیقی ایران
جزییات ششمین سال نوای موسیقی ایران با مدیریت هنری «علی جعفری پویان» اعلام شدسال نوای موسیقی ایران | موسیقی ما