برنامه یاد بعضی نفرات
 
نخستین دوره اعطای نشان استاد ابوالحسن‌خان صبا به «تقی ضرابی» اهدا شد
هم‌زمان با روز معلم و به منظور پاس داشت مقام هنری نوازنده‌ی برجسته
با حضور هنرمندانی چون داود گنجه‌ای، تقی ضرابی، هادی آرزم، صدرالدین حسینخانی و ...تقی ضرابی | موسیقی ما