برنامه یاد بعضی نفرات
 
یادبود مجازی بزرگداشت «عبدالوهاب شهیدی» با حضور حسن ناهید، کیوان ساکت، پوریا اخواص و شاهرخ شهیدی برگزار شد
وزیر فرهنگ با خانواده‌ی «عبدالوهاب شهیدی» دیدار کرد
استاد «عبدالوهاب شهیدی» در خاک آرام گرفت
خانواده‌ی خواننده‌ی فقید در بیانیه‌ای خواستار شدندشاهرخ شهیدی | موسیقی ما