برنامه یاد بعضی نفرات
 
نشست رسانه‌ای تعدادی از مدیران خانه موسیقی ایران برگزار شدنمایش ساز در تلویزیون | موسیقی ما