برنامه یاد بعضی نفرات
 
هفت اجرا در بخش بین‌الملل روی صحنه می‌رودسی و هفتمین جشنواره‌ی موسیقی | موسیقی ما