برنامه یاد بعضی نفرات
 
خواننده‌ی برجسته‌ی موسیقی ایران از ابتلایش به کرونا خبر داداحسان شامی | موسیقی ما