برنامه یاد بعضی نفرات
 
چابک‌سازی موسیقی با اجرای خوانندگان جوان ادامه دارد
اردیبهشت ماه یکصد و پانزده کنسرت برگزار می‌شود
پس از سال‌ها فعالیت غیررسمی؛معین زد | موسیقی ما