برنامه یاد بعضی نفرات
 
پاسخ روابط عمومی یک برنامه موسیقی رادیو «جوان» به «موسیقی‌ما»؛
پنج شنبه شب، در حضور «شهرام شعرباف» اتفاق افتاد
با گفتگوهایی از «همایون نصیری» و «بابک ریاحی پور» و موضوعیت «سیر تکامل موسیقی زیر زمینی»
پشت پرده آلبوم پر حاشیه «داروگ» در برنامه این هفته «تازه به تازه ، نو به نو»
از طریق برنامه رادیوئی «شبهای نقره‌ای» رادیو جوانرادیو جوان | موسیقی ما