برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور فردین خلعتبری، محسن رجب پور، حسین غیاثی و حمیدرضا عاطفی
با طراحی و پژوهش «حمیدرضا عاطفی»
در جلسه‌ی هیئت مدیره خانه‌ی موسیقی
دومین جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی خانه موسیقی ایران برگزار شد
با حضور داریوش پیرنیاکان، حمیدرضا عاطفی، حمیدرضا اردلان، محسن رجب‌پور و هنگامه اخوان
در نشست رسانه‌ای دومین نمایشگاه ساز خانه‌ی موسیقی عنوان شد
استاد حسین دهلوی همچنان در بستر بیماری است
سالنامه‌ای برای اهالی موسیقی؛حمیدرضا عاطفی | موسیقی ما