برنامه یاد بعضی نفرات
 
با صدای محمدرضا علیمردانی و با عنوان «گذشتن از گذشته»
محمدرضا علیمردانی
خواننده قطعه «مگه داریم؟ مگه میشه؟» درباره اثر جدیدش و موضوع آن به «موسیقی ما» گفتمحمدرضا علیمردانی | موسیقی ما