بهتاش زرین
تنظیم کننده
Behtash Zarrin
Music Arranger
آثار این هنرمند 
[ رضا یزدانی ]
[ سامیا ]
[ متین و مبین ]
[ متین و مبین ]
[ سعید شریعت ]
[ مهدی یغمایی ]
[ امیر تسلیمی ]
[ عباس حسینی ], [ یاسر گرجی ]
[ ماسو ]
[ امیر تسلیمی ]
[ مهدی یغمایی ]
[ حسین خواجه امیری (ایرج) ], [ سعید شریعت ]
[ بهنام زرین ]
[ سعید شریعت ]
[ فریدون آسرایی ]
[ سعید شریعت ]
[ سعید شریعت ]
[ یاسر گرجی ]
[ ماسو ]
[ هوتن جوادی ]
[ یاسر گرجی ]
[ ماسو ]
[ سعید شریعت ]
[ امیر تسلیمی ]
[ اشکان کیانی ]
[ سامیا ]
[ سعید شریعت ]
[ سامیا ]
[ سعید شریعت ]
[ امیر کهکشان ]
[ سعید شریعت ]
[ شهاب مظفری ]
[ محمد علیزاده ]
[ شهاب مظفری ]
[ شهاب مظفری ]
[ رضا بهرام ]
[ سعید ترابی ]
[ سعید ترابی ]
[ سعید ترابی ]
[ سعید ترابی ]
[ یوسف حسین زاده ]
[ سروش بخشش ]
[ ماکان ]
[ فریدون آسرایی ]
[ فرزاد فرزین ], [ فریدون آسرایی ]
[ فریدون آسرایی ]
[ محمد اصفهانی ]
[ مسعود منصوری ]
[ حسین قادری ]
[ بهنام زرین ]
[ هومن جوادی ]
[ بابک زرین ]
[ بابک زرین ]
ویدیو‌ها 
[ سعید شریعت ]
[ مهدی یغمایی ]
[ سعید شریعت ]
[ امیر تسلیمی ]
[ هوتن جوادی ]
[ حسین خواجه امیری (ایرج) ], [ سعید شریعت ]
[ اشکان کیانی ]
[ فریدون آسرایی ]
[ سعید شریعت ]
[ سعید شریعت ]
[ امیر تسلیمی ]
[ اشکان کیانی ]
[ سعید شریعت ]
[ سروش بخشش ]
[ فریدون آسرایی ]دانلود بهتاش زرین | موسیقی ما