برنامه یاد بعضی نفرات
 
نشست رسانه‌ای تعدادی از مدیران خانه موسیقی ایران برگزار شد
گفت‌و‌گو با نوازنده‌ی قدیمی موسیقی ایران که به عملکرد خانه موسیقی، جشنواره فجر و همه‌چیز معترض است
دفاع از یک همکار پیشکسوت و پیگیر در آستانه‌ی نخستین جلسه نقد و بررسی خانه موسیقیمنتقدان خانه موسیقی | موسیقی ما