برنامه یاد بعضی نفرات
 
نگاهی به آلبوم «کنسرت تصویری کاوه یغمایی» که نخستین کنسرتش بعد از بیش از یک دهه در ایران بودآلبوم تصویری کاوه یغمایی | موسیقی ما