برنامه یاد بعضی نفرات
 
«هفت شهر عشق» با روزبه نعمت الهی و محمد معتمدی روی صحنه رفتکنسرت نمایش هفت شهر عشق | موسیقی ما