برنامه یاد بعضی نفرات
 
در دویست و دهمین جلسه شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد موسیقی
در جلسه شورای نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد
با تصمیم حسن ریاحی، داود گنجه‌ای، کیاوش صاحب نسق، سیمون آیوازیان و ...
شهرام صارمی و پیروز ارجمند در نشستِ مجازی پژوهشگاه فرهنگ،‌ هنر و ارتباطات مطرح کردند
موسیقی ایران پانزده ماه بعد از آغاز پاندمی کرونا چه روزهایی را از سر می‌گذراند؟
با حضور مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه‌ی آموزش‌های هنری
با تصمیم حسن ریاحی، داود گنجه‌ای، کامبیز روشن‌روان، سیمون آیوازیان و...
به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان
بررسی چند و چون آموزشگاه‌های موسیقی؛آموزشگاه موسیقی | موسیقی ما