برنامه یاد بعضی نفرات
 
با کارشناسی ناصر نظر، نزهت امیری و مهرداد نصرتی
در دومین روز از جشنواره موسیقی فجر اتفاق افتادناصر نظر | موسیقی ما