برنامه یاد بعضی نفرات
 
مروری بر جنجال‌های نماهنگ «دهه هشتادیا» در مصاحبه عوامل تولید و منتقدان این اثر
پس از انتشار در فضای مجازیموسسه مأوا | موسیقی ما